Tapuda yeni dönem!

       Koca eşinin rızası olmadan aile konutunu ne satabilecek ne de ipotek ettirebilecek. ‘Torba Yasa’ya konulan maddeyle kadın eşiyle birlikte yaşadığı eve “aile konutu” şerhi koyabilecek. Koca eşinin rızası olmadan aile konutunu ne satabilecek ne de ipotek ettirebilecek.

Erkeğin aile evini kumar, kredi kartı borcu ya da içki sebebiyle satma dönemi son buluyor. Bundan böyle kadın artık oturduğu eve şerh koydurabilecek. TBMM Başkanlığı’na sunulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı teşkilat kanununda değişiklik yapan torba yasada, aile konutu şerhlerinde mahkeme kararı aranmasına ilişkin düzenleme kaldırıldı. Koca eşinin rızası olmadan aile konutunu ne satabilecek ne de ipotek ettirebilecek. Bu düzenleme ile birçok kadınının yaşadığı mağduriyetin önüne geçilmesi planlanıyor. Yeni düzenleme ile hak kayıplarının ortadan kaldırılması ve sürecin hızlandırılması amaçlanırken, maddenin gerekçesinde de şu ifadelere yer verildi:

“Madde ile Tapu Sicil Müdürlüğü’nce aile konutu şerhi işlenmesi için mahkeme kararı aranması gerektiği yönünde farklı uygulamalardan kaynaklanan sıkıntıların giderilmesine, telafisi imkânsız zararların önlenmesine yönelik olarak taşınmazın maliki olmayan eşin mahkeme kararı olmaksızın tapu sicil müdürlüğünden aile konutu şerhi verilmesini isteyebilmesi öngörülmüştür.”

Yeni Medeni Kanun’la 2002 yılında getirilen “Aile konutu şerhi” düzenlemesi yaşanılan mahkeme süreçleri sebebiyle aksamaya uğramıştı. Aile Konutu şerhi ile ilgili İzmir’de Bölge İdare Mahkemesi’ne açılan bir dava sonrası Danıştay 10. Dairesi “Aile Konutu” düzenlemesinin yürütmesini durdurdu. Ancak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün davayı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na götürmüş ve haklı bulunmuştu. Yaşanılan hukuki süreçler nedeniyle aksamaya uğrayan ve yeni davalara neden olan durum, Torba Kanun’la getirilen düzenlemeyle son bulacak. Mevcut uygulamada, aile konutu şerhi uygulamasının yasal dayanağı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili genelgesi çerçevesindeydi.

Yeni dönemde eş ne yapacak?

Aile konutu şerhi sadece bir konutla ilgili konulabiliyor. Diğer bir deyişle aile bütünlüğünün sağlandığı tek bir konut için bu düzenleme yapılabiliyor. Eğer ailenin ikinci bir konutu varsa aile konutu şerhi konulamıyor. Aile şerhi konulabilmesi için ya konutun maliki olan eşin iradesiyle değişikliğe gidilmesi ya da malik olmayan eşin Tapu’ya başvurması gerekiyor. Malik olmayan eş, elinde evlilik cüzdanı ya da vukuatlı Aile Nüfus Cüzdanı ile taşınmazın bulunduğu köy ya da mahalle muhtarlığından ailenin o konutta yaşadığına dair belgeyi alması yeterli oluyor. Tapu dairesi, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra malik olan eşin iradesini aramaksızın konut üzerine “aile konutu” şerhi koyabilecek.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !